Fındıklı belediye başkanı Ercümet Şahin Çervatoğlu Belediyeler birliğine çağrı yaptı.Çağrısında

Ülkemiz ve dünya, savaş dönemleri hariç, en büyük buhranlardan birisini yaşamaktadır. Yaşanan bu ekonomik krizin yanında Covid-19 Salgını da dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal sağlığı, ekonomiyi, istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkilemekte ve zorlaştırmaktadır. Salgının ne zaman sona ereceğinin bilinmemesi belirsizlikler yaşanmakta olan süreci daha da zorlaştırmaktadır.

Yaşadığımız salgın döneminde kamusal görevlerimizi Toplumcu Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımıza hizmet aşkıyla yapmaya çalışmaktayız. Halka en yakın kamu hizmeti kurumları olan belediyelerimizin kaynaklarının önemli ölçüde azalması, temel hizmetlerin yürütülmesini zorlaştırmaktadır.

Oysa ki salgın sürecinde biz belediyelerin çevre sağlığı, içme suyu ve yoksullara yardım alanları başta olmak üzere birçok hizmet alanında maliyetleri büyük oranda artmıştır. Her ne kadar ifade edilmese de, ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz ile birlikte salgının da etkisiyle genel vergi gelirlerinin düşmesi, belediyelerimizin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payın geçmiş dönemlere kıyasla % 50’den fazla oranda düşmesine yol açmıştır. İçme suyu birim fiyatlarının halkımıza destek amaçlı indirilmesi ve faturaların ertelenmesi, az da olsa kiracılarımızdan elde ettiğimiz gelirlerin toplanmaması gelir kaybına neden olmuştur. Mayıs ayı bitmek üzere iken emlak vergisi tahsilatının da aşırı düşük gerçekleşmekte olduğunu görmekteyiz.
Kamuya açık alanlar, belediye hizmet birimleri ve diğer birçok kamusal bina ve alanları ile ulaşım alanında taksiler, otogarlar vb alanların ilaçlanması da belediyelerimizin çevre sağlığı hizmetleri maliyetlerini kıyaslanamaz biçimde arttırmaktadır. Halkımızın maske ihtiyacının karşılanması için her ne kadar imece yoluyla çalışmalar yürütülse bile malzeme tedariki için önemli kaynaklar ayrılmıştır. Salgın dolayısıyla can dostlarımız olan sokak hayvanlarının ihtiyaçları da gönüllülerin kısıtlamalardan dolayı ve restoranların kapalı kalmasıyla belediyelerimize biraz daha fazla sorumluluk yüklemiş ve yük getirmiştir.

İşyerlerinin kapanması veya faaliyetlerini durdurması, işten çıkarma ve ücretsiz izinler ve birçok meslek grubuna sağlık önlemleri çerçevesinde getirilen yasaklar, işsizliğin ani ve büyük oranda artmasına, dolayısıyla yaşayabilmek için acil yardım ihtiyacı bulunan vatandaş sayısının öngörülemez biçimde yükselmesine yol açmaktadır.
Bu arada merkezi yönetimin salgınla mücadele kapsamında, yerel yönetimleri bu darboğaz döneminde çalışabilir hale getirecek bir ekonomik destek paketi konusunda bu güne kadar somut bir adımının olmaması durumu dahada zorlaştırmaktadır.
Bu tablo karşısında belediyeler olarak üyesi bulunduğumuz ve ülkemizin en büyük yerel yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği’nin halkımıza daha nitelikli ve kaliteli hizmet sürdürebilmemiz için gerekli çalışmaları yapmasını bekliyoruz.

Birlik Tüzüğü’nün Birliğin görevlerini belirleyen 7. maddesinin (ç) bendi “Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimde bulunmak ve mevzuat önerilerini geliştirmek” aynı maddenin (f) bendi de “Yurtiçi ve yurtdışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal toplumsal olaylardan etkilenen belediyelere dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere afet ve acil durum merkezi oluşturmak” hükümleri yer almaktadır.
Bu kapsamda yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir ekonomik destek paketinin bir an önce hayata geçirilmesi, kaynaklardan ayrılan payların arttırılması, kesintilerin yapılmaması gibi konularda hükümet nezdinde çaba gösterilmesi için çağrıda bulunuyoruz.
Gittikçe çığ gibi büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülmeyen bu büyük krizden halkımızın hizmetlerini aksatmamak için gerekli önlemlerin bir an önce alınması önemlidir. Bu çerçevede Fındıklı Belediyesi olarak;
Toplumcu belediyeciliği temel alarak halk sağlığını önemseyerek çalışmalarımızı yürütürken ihtiyaç duyduğumuz gerekli bütçelerin ayrılmasını,
Tarımsal üretimin ve gıda egemenliğinin önemini bu salgın bir kez daha bizlere göstermiştir. Bu alanda halkımızın gerek ihtiyaçlarını karşılamak gerekse tarımsal üretimine katkıda bulunmak için yapılan çalışmaları desteklenmesini,
Kaynakların kısıtlı olduğu bu ortamda özel şirketlere yapılan teşvikler ve muafiyetlerden belediyelerimiz için kapsamlı bir şekilde yararlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasını önemsiyor ve Türkiye Belediyeler Birliğinin bu tarihi sorumluluğu üstlenerek acil ve etkin biçimde harekete geçmesini talep ediyoruz.
Saygılarımla.ifadesini kullandı