Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının görev süreleri Cumhurbaşkanı Kararıyla 8/6/2021 tarihine kadar uzatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdarelerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, “Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev sürelerinin 8/6/2021 tarihine kadar uzatılmasına, 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.” denildi.

DOKAP:

Merkezi Giresun olan Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinin kalkınmasına hız vermek amacıyla 03.06.2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş, 2012 Nisan ayında ise faaliyetlerine başlamıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye göre Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinden oluşan DOKAP BKİ görev alanına bundan sonra Tokat ili de ilave edilerek il sayısı dokuza ulaştı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 13 Mayıs 2020 tarihli ve 2538 sayılı kararnameye göre Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinden oluşan DOKAP BKİ görev alanına bundan sonra Amasya ve Çorum illeri ilave edilerek il sayısı onbire ulaştı.