ÇAYKUR’un 830 adet mevsimlik işçi alımına ait Rize ve Giresun’da istihdam edeceği mevsimlik işçilerin belirleneceği noter kurası bugün saat: 11.00'de çekilmeye başladı.

Rize Yeni Şehir Spor Salonunda gerçekleşen noter kurasına teni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı­na karşı alı­nan ted­bir­ler kap­sa­mın­da seyirci alınmadı. Noter ku­ra­sı­na basın men­sup­la­rı­nın yanı sıra sen­di­ka tem­sil­ci­le­ri ile o böl­ge­nin muh­tar­la­rı ve gö­rev­li­ler katıldı.

ÇAY­KUR’un Art­vin ve Trab­zon il­le­ri için de 18 Mart 2020 Çar­şam­ba günü Trab­zon’da ve 19 Mart 2020 Per­şem­be günü Art­vin'de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği noter ku­ra­la­rı­na da se­yir­ci alın­ma­ya­cak.

Bugün gerçekleşmekte olan kura çekimiyle Rize için 565’i tahmil tahliye işçisi, 35 engelli ve 17 eski hükümlü olmak üzere 617 kişi belli olacak. Giresun için ise 1 eski hükümlü kura ile belli olacak.