Bölge Ziraat Odaları başkanlarının geniş çaplı çalışmalrı sonucunda çay kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması istendi .Grup adına açıklama yapan Ardeşen Ziraat Odası Başkanı Turan KABAOĞLU  ; Tarım bakan yardımcısı, Bugem Genel Müdürü Ve Yardımcısı ,Çay işletmeleri Genel müdürü ve yardımcısı,Rize Ticaret  Borsası başkanı, Trabzon  Ticaret Borsası  başkanı, Bölge Ziraat Odaları, Rize Ticaret Odasının katılımları ile gerçekleşen toplantı sonucunda çay kanunu değişiklik teklifini ilgili makamlara iletti .

Başkan KABAOĞLU ;Açıklamasında önerilerini bakan yardımcısına ve  ilgili makamlara ilettiğini bakan yardımcısının da konuyu vekillere ve meclise taşıyacağını belirtti.

Başkan KABAOĞLU'nun önerilerimiz aşağıdaki gibidir:

GEREK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VEDE BÖLGE ZİRAAT ODALARININ ORTAK KARARI GEREĞİNCE ÇAY KANUN TEKLİFİNDE BAZI MADDELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ALINAN KARAR DEĞİŞİKLİKLERİ ÖZETLENMİŞTİR.

Madde 3- (1) Çay tarım alanları Bakanlıkça tespit edilir. Bu alanlar dışında çay tarımı yapılmaz der.

  Değişik-çay  tarım alanlarının daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen alanlar dışında  yapılmaması yönünde  değişiklik istedik. Amaç daha fazla genişleme olmaması için.

Madde 5-1- Yaş çay alım fiyatı ulusal çay konseyi tarafından ilan edilir der.

Değişiklikle yaş çay alım fiyatı ilgili sivil toplum kuruluşları (Ziraat Odası Ulusal Çay Konseyi Üretici Örgütleri Çaykur vs.) nın teklifi ile Bakanlık açıklar .Açıklanan fiyattan aşağı yaş çay satın alınamaz dedik.

  Fıkra 4 – Yaş çay A  veya B lisanslı firmalarca satın alınır der.

Değişik –Çaykurdan sonra artan çayın 5. Fırkada belirtilen sözleşme şartı isteğe bağlı olması kaydıyla A veya B firmalarının üretici kendi örgütü nezdinde sözleşme  yapabileceği talep edilmiştir.

Bu karar Türkiye Ziraat Odaları Birliğinde yapılan bölge ziraat odaları başkanlarının  mutabık olup imza altına aldıkları metin ile tarım bakanlığındaki toplantıya katılım sağlanmıştır. Toplantıya Tarım bakan yardımcısı, Bugem Genel Müdürü Ve Yardımcısı ,Çay işletmeleri Genel müdürü ve yardımcısı,Rize Ticaret  Borsası başkanı, Trabzon  Ticaret Borsası  başkanı, Bölge Ziraat Odaları, Rize Ticarat Odası katılım sağlamıştır.

Bakanlık hariç söz alan bütün kurum temsilcileri taban fiyat belirlenmesine ortak talep etmiş olmasına rağmen yetkililer taban fiyatın kanuna konulamayacağını Dünya Ticaret örgütüne olan taahhütümüz nedeniyle ceza gelebileceği yönündeki görüşüne, yönetim kurulu üyemizin itirazı ve Ulusal Çay Konseyi Başkanınında bazı Avrupa ülkelerinde çok yıllık tarım ürünlerinde taban fiyat benzeri kanunlarında yer aldığını örneklemişlerdir.

  Söz alan Bugem  genel müdürü ise 5.maddenin 1.fıkrasına eklediğimiz açıklanan yaş çay fiyatının dışında hiç kimse yaş çay alamaz yerine 2.ci madde şeklinde hasat dönemi sonunda gerçekleşen ortalama yaş çay alım fiyatının yaş çay üreticileri  maliyetinden düşük olması durumunda 18.4.2006 tarih ve 5488 sayılı tarım kanununun 19.maddesi b bendi hükümlerince yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği ödenir diye bir madde örneği sunar. Ben ve de görüştüğüm bazı üst düzey bürokratların,bu çok tartışılması gerektiği.Uygulamanın yapılamayacağı görüşü hakim olduğunu kanaatine varmış bulunmaktayım. Kanunun kamuoyu bilgisine sunmak asıl görevim olduğu düşüncesiyle araştırma gereği düşündüğüm içinde 2 gün gecikmeli bir açıklama ile ilçemdeki kurum ve kuruluşları elimden geldiğince bilgilendirmek istedim arz ederim.