Ardeşen Belediyesi Fırtına Mahallesi kurban satış ve kesim yeri olarak belirlenmiştir. Fırtına Mahallesinde (Çamlıhemşin yolu Eski Cengiz İnşaat yanı) hizmet verecek olan Ardeşen Belediyesi Hayvan Pazarı haricinde hiçbir yerde kurban kesimine izin verilmeyecek olup, bu karara uymayanlara gereken cezai müeyyide uygulanacaktır. Komisyonun 2020 yılı kurban hizmetlerine ilişkin aldığı kararlar aşağıdadır.

1- Kurban satış ve kesim yeri olarak Ardeşen Belediyesine ait Fırtına Mahallesinde (Çamlıhemşin yolu Eski Cengiz İnşaat yanı) bulunan Ardeşen Belediyesi Hayvan Pazarının belirlenmesine,

2- Kurban Satış ve kesim yeri olarak belirlenen yerin dışındaki herhangi bir yerde kurban satışı ve kesimine müsaade edilmemesine ; buna izin verilmemesi için komisyon üyesi kurumlarının koordineli çalışmasına,

3- Belirlenen yer dışında ana yol ve caddeler üzerinde, kamuya açık alanlardaki park ve bahçelerde kurban kesimi yapılmasına müsaade edilmemesine,

4- Özel mülklerinde kurban kesimi yapmak isteyenlerin gerekli izinleri almasına,

5-Belirlenen yerler haricinde kurban kesim olaylarının önlenebilmesi için komisyon üyesi ekiplerinin koordineli olarak denetim yapmalarına,

6-Kurban atıklarının Fırtına Mahallesinde bulunan çöp depolama alanında açılacak olan kuyulara atılmasına,

7-Yüksek mahalle ve köylerde kurban kesecek vatandaşlarımızın kurban atıklarını toprağa gömmelerine,

8-Köy ve mahallelerde bulunan çöp konteynırlarına kurban atıklarının atılmasına, atanlar hakkında cezai işlem uygulanmasına,

9-Kurban komisyonunca alınan kararlara aykırı hareket edenler için Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı kanun hükümleri ile 24/06/2004 tarih ve 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunun 12'nci maddesi hükümlerinin uygulanmasına ; Karar verilmiştir. Ardeşen halkına saygıyla duyurulur.